तु | Tuyou

बघत असतो तुला गं
माझ्या मनाच्या आरष्यात

आहेस तु गोजिरवानी
दिसतेस तु लाजिरवानी

बघता बघता तुझ्याकडे
स्वतः विसरुन जातो देह भान

हसतेस तु आपुल्या गालात
बसतेस तु माझ्या ह्रदयात

सुखात तु  असावी सोबत सोबत
दुःखात तु असावी सोबत सोबत

असावी नेहमी तु सोबत सोबत
राडावी नेहमी तु सोबत सोबत

खरच, खरच वाटते माझ्या मनाला
Share on Google Plus

About Blog Admin

He is CEO and Faunder of www.pravingyan.com He writes on this blog about Tech, Poems, Love story, General knowledge, Earn money, Helth tips, Great lord and motivational stories. He do share on this blog regularly.