प्रेम | Love

premकिती सुंदर असते हे प्रेम
मला कधी कडलेच नाही ......

माझे मन तुझ्या  मनात
प्रेमाचे घर करुण गेले ....

अन कळत नकळत
मला ही प्रेम  झाले .....

 दिसणार  तू  कधि ग
 मिळनार  तू   कधि ग ....

बोलणार तू  कधी ग
प्रेम करणार तू  कधी ग .....

तुझा  हातात हात घेवून
समूद्र किनारा फिरनार  कधी ग....

माझ डोक खांद्यावर घेवून
 मला धिर देणार कधि ग ....

बघत असतो तुला ग
माझ्या मनाच्या आरशात .....

आहेस तू सुंदर, दिसतेस तू लाजाडु 
हसतेस तू आपुल्या गालात
बसतेस तू माझ्या हद्यात ........


सुखात तू , असावी सोबत
दुःखात तू, असावी सोबत.....


असावी नेहमी तू , सोबत सोबत
रडावी नेहमी तू , सोबत सोबत .....बघता बघता तुझ्याकडे ग
स्वत: विसरून जातो  देह भान ........

खरच, खरच  वाटते,  माझ्या मनाला
नेहमी  साठी माझीच, माझीच  होवुन जावी  तू .

होणार काय ?  या मनाचे
Share on Google Plus

About Blog Admin

He is CEO and Faunder of www.pravingyan.com He writes on this blog about Tech, Poems, Love story, General knowledge, Earn money, Helth tips, Great lord and motivational stories. He do share on this blog regularly.