इन्द्रधनुष चे सात रंग | Seven colors of rainbow


इंद्रधनुकष चे सात रंग
मनाला विलक्षण मोहुनी जातात 
निढया स्वच्छ नभामधला
शीतल रसास्वाद देऊनी जातात

सात रंगाच्या सात कला 
आयुष्याला ओलावा देणाऱ्या भासल्या 
त्या सांजवलेल्या सप्तांच्या प्रितित 
सुमनकड़ा हर्षाने लाजलया 


सात रंग म्हणजे
ता - ना - पि - हि - नि - पा - जा 
या सात राण्यांच्या 
इंद्र शोभते मुखकमल राजा 

सात रंगाच्या एकोप्यात 
वाटतो मनाला हेवा 
जीवनाला रंगमय बनविण्यासाठी 
इंद्रधनुष्याला साक्ष ठेवा 

सात रंगाचे सात संदेश 
मनाशी त्यांची किल्ली बांधा 
'' सर्वधर्म  समभाव '' या प्रमाणे 
  
Share on Google Plus

About Blog Admin

He is CEO and Faunder of www.pravingyan.com He writes on this blog about Tech, Poems, Love story, General knowledge, Earn money, Helth tips, Great lord and motivational stories. He do share on this blog regularly.