जय संविधान, भारत महान | Jai constitution, India great


जय संविधान, भारत महान | Jai constitution, India greatभारतीय घटनेची
भीमाने केली प्रस्तुती
देश विदेशात भिमाची
झाली गौरव स्तुती।1।

भारतीय संविधान 
जगात आहे एकसंघ
समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय
आहेत विविध अंग।2।


लोकतंत्र संविधानाचा 
भक्कम आहे तट
भिम संविधान जगात श्रेष्ठ
काहीच नाही बट।3।

भारतीय संविधान
सर्वाना लागू आहे समान
प्रज्ञा शील करुणेचे 
संमेक संविधानभारत महान।4। 
कवि 
अभय सर 
Share on Google Plus

About Blog Admin

He is CEO and Faunder of www.pravingyan.com He writes on this blog about Tech, Poems, Love story, General knowledge, Earn money, Helth tips, Great lord and motivational stories. He do share on this blog regularly.