अभंग जीवनाचे | Life of Abhanga


 अभंग जीवनाचे  | Life of Abhangaकरुनी अभ्यास सकल। 

वाढवावी अक्कल।
नाही नक्कल।
या जीवनी ।।1।।

जिथे मिळाली सवड।
पूर्ण करावी आवड।
सनमार्गाला नको नावड।
करावी मानवानी ।।2।।

देह नाशीवंत।
श्वासाने जिवंत।
व्हाव्हे कीर्तिवंत।
सर्वानी ।।3।।

वेळोवेळी सावधान।
मानावे समान।
मोठ्यांचा सन्मान।
करावा थोरांनी ।।4।।


जीवनाची जड़नघड़न।
जीवनात जन्म मरण।
चांगल्याला शरण।
जावे जीवंतपनी ।।5।।

नको अहंकार।
नको चमत्कार।
करा सत्कार।
चांगल्यांचा ।।6।।

नको भ्रम।
नको वाईट काम।
असावे नम्र।
सकळ जणांनी ।।7।।अभंग रचनाकार
अभय
Share on Google Plus

About Blog Admin

He is CEO and Faunder of www.pravingyan.com He writes on this blog about Tech, Poems, Love story, General knowledge, Earn money, Helth tips, Great lord and motivational stories. He do share on this blog regularly.