मतदानातून दाखवून देऊ | Matadanatun dakhavun deu


मतदानातून दाखवून देऊ | Matadanatun dakhavun deu


राजकारणी हे नेते 
देशाला ठरती काळ
देशभक्त नेत्यांचा 
नेहमीच दुष्काळ।1।

निवडणूक आल्यावर
नेते लोटांगण घालती
आस्वासन दिली तरी
घागर त्यांची पालथी।2।

वर्ष वर्ष वेळ नाही 
मंत्री पद प्यारा
निवडणूक आली की
जागोजागी दयोरा।3।

कोणता पक्ष येणार 
हा मोठा पेच आहे
कुणीही निवडून आले तरी
नक्कीच मोठी ठेच आहे।4।

निवडून येण्यासाठी करतात 
विकासाची भाषा
निवडून आले की
होते जनतेची निराशा।5।

नेत्यांनी मनावर घेऊ नये
वेळ येताच बघून घेऊ
तुमची जागा कुठे आहे ?
हे मतदानातून दाखवून देऊ।


कवि 
अभय सर


यह भी जरूर पढ़े.....  
Share on Google Plus

About Blog Admin

He is CEO and Faunder of www.pravingyan.com He writes on this blog about Tech, Poems, Love story, General knowledge, Earn money, Helth tips, Great lord and motivational stories. He do share on this blog regularly.