निंदा स्तुती | Ninda stuti     निंदा स्तुती | Ninda stuti


तोंडावर गोड बोलावे 

प्रघात पडला आहे
मागे निंदा करुनी
घात घडला आहे।1।

निंदा करुनी, स्तुती करुनी
स्वार्थात अडला आहे
पवित्र मानवी देह 
का वैर्थ सडला आहे।2।

निंदा स्तुती ने, या 
जग त्रस्त आहे
हहृदयात नाही प्रेमपाझर
मानव चिंताग्रस्त आहे।3 

चांगले कर्म सोडुनी
वाईटाने ग्रासले आहे
सारे जग आज 
दुःखाने त्रासले आहे।4।

मानवाची चिंता 
चितेसमान आहे
चिंता सोडा चिंतन करा
पिते समान आहे।5।


कवि 
अभय सर
यह भी जरूर पढ़े.....  
Share on Google Plus

About Blog Admin

He is CEO and Faunder of www.pravingyan.com He writes on this blog about Tech, Poems, Love story, General knowledge, Earn money, Helth tips, Great lord and motivational stories. He do share on this blog regularly.