सर्वांनी झटले पाहिजे | Sarvanni jhatale pahije


सर्वांनी झटले पाहिजे | Sarvanni jhatale pahije

विज्ञान ही मानवी जीवनात

परिवर्तन करणारी 
महान शक्ती आहे
मानवाला सोडून दगडधोंड्यापुढे
गहाण भक्ती आहे।1।

भारतीय संस्कृतीत
त्यागाला पवित्राला 
उच्च स्थान आहे
भोगाला व्यभिचाराला
का मान आहे ?।2।

स्त्री-पुरुष हा भेदभाव करणे
कमीपणाचे लक्षण आहे
स्त्री ही अबलाच आहे
हे मनुवादी चे शिक्षण आहे।3।

समता नाकारणाऱ्यांचे
शीर कटले पाहिजे
समता बंधुता न्यायासाठी
सर्वांनी झटले पाहिजे।4। 


कवि 
अभय सर 

Share on Google Plus

About Blog Admin

He is CEO and Faunder of www.pravingyan.com He writes on this blog about Tech, Poems, Love story, General knowledge, Earn money, Helth tips, Great lord and motivational stories. He do share on this blog regularly.